Individual lessons
(Individuální lekce)

 • Praha
  • 60 minutes – 700 CZK (28 EUR)
  • 90 minutes – 900 CZK (36 EUR)
 • Skype*
  • 60 minutes – 600 CZK (24 EUR)
  • 90 minutes – 800 CZK (32 EUR)

* For Skype lessons, advance payment required. For international payments from abroad or students in the Czech Republic who wish to pay in euros, minimum of prepaid Skype classes = 4.
(Při výuce přes Skype platí studenti předem. Při mezinárodních platbách a platbách v eurech je minimální počet předplacených lekcí 4.)

Cancellation terms
(Podmínky rušení lekcí)

 • If you cancel more than 24 hours in advance, it’s fine.
  (Zrušíte-li více než 24 hodin před začátkem domluvené lekce, je to absolutně v pořádku.)
 • If you cancel 12 – 24 hours before the arranged start of the class, I will charge you 50 % of its price.
  (Zrušíte-li 12 – 24 hodin před začátkem domluvené lekce, účtuji 50 % ceny.)
 • If you cancel less than 12 hours before the class is supposed to start, I will charge the entire price.
  (Zrušíte-li méně než 12 hodin před začátkem domluvené lekce, musíte zaplatit 100 % ceny.)

Korektury vysokoškolských prací
(Proofreading of university essays)

 • semestrální práce, bakalářské práce, diplomové práce v českém jazyce – oprava pravopisných a gramatických chyb, drobné opravy stylistické, komentáře v případě nesrozumitelnosti vyjádření (NE kontrola správnosti odborných termínů, NE zásadní změny textů)
 • 50-80 CZK / standard page (normostrana) – podle náročnosti oprav
  • standard page = 1800 characters, including spaces
  • normostrana = 1800 znaků, včetně mezerLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *