Image courtesy of cooldesign @ FreeDigitalPhotos.net

Jste cizinec nebo cizinka a musíte psát semestrální, bakalářskou nebo diplomovou práci v češtině? Bojíte se, že tam máte chyby?

Nabízím provedení korektury Vaší práce.

Rychlost provedení podle rozsahu práce, ale pro práci o rozsahu cca 50 normostran* počítejte cca 3 dny (podle okolností může být rychleji).

Práci dvakrát pročtu, opravím pravopisné a gramatické chyby, případně provedu drobné stylistické zásahy.

Co nemůžete očekávat? Zásadnější změny Vašeho textu a kontrolu správnosti obsahu a odborných termínů. V případě nesrozumitelnosti problematické části či slova označím.

Cena viz ceník – specifikace emailem.

* 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *